ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Class Room Management System
 
 
 
© 2010 http://www.srru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการชั้นเรียน
       
    ปัญหาเกี่ยวกับการส่งผลการเรียน  
       
  1. ในกรณีที่อาจารย์ไม่พบตารางเรียนสำหรับส่งผลการเรียนสามารถติดต่อได้ที่งานหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2. ในกรณีที่อาจารย์ต้องการยกเลิกการยืนยันผลการเรียน(ทางคณะยังไม่ได้ยืนยันผลการเรียน)สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ที่
ยืนยันผลการเรียนของคณะเพื่อยกเลิกยืนยันให้กับอาจารย์ผู้สอน
  3. ในกรณีที่อาจารย์ต้องการยกเลิกการยืนยันผลการเรียน(ทางคณะยืนยันผลการเรียนแล้ว)สามารถติดต่อได้ที่งานประมวลผล
หรือติดต่อเบอร์ภายในได้ที่เบอร์ 0800
     
    ปัญหาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
     
              ในกรณีที่ทางอาจารย์ไม่พบหมู่เรียนในที่ปรึกษาหรือรายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษาตกหล่นสามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนนักศึกษา
หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในได้ที่เบอร์ 0800
     
    ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบไม่ได้  
     
              ในกรณีที่ทางอาจารย์ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจัดการชั้นเรียนได้สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องแล้วส่งคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่นี่
     
 
   
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Class Room Management System)